Доставка на гуми за леки и товарни автомобили и багери

Пореден номер на процедурата:  132

Предмет на поръчката: Доставка на гуми за леки и товарни автомобили и багери.

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на прогнозна стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП;

Краен срок за подаване на оферти: 22.11.2019г. 16:30 часа 

Описание Файл Дата
 Решение за откриване на процедура  изтегли  12.11.2019г. 15:35ч.
 Обява изтегли 12.11.2019г. 15:37ч.
 Образци за попълване изтегли 12.11.2019г. 15:40ч.
 Документация изтегли
12.11.2019г. 15:45ч.
Разяснения изтегли 20.11.2019г. 15:00ч.
Протокол изтегли 28.11.2019г. 15:43ч.
Договор изтегли 12.12.2019г. 15:00ч.

Печат   Е-мейл