Доставка на ПЕВП (PEHD) тръби

Предмет на поръчката: "Доставка на ПЕВП (PEHD) тръби с диаметри от ф25 до ф500, полиетиленови фасонни части на челна заварка и електрозаваряеми с диаметри от ф63 до ф500 и бързи механични връзки (БМВ) с диаметри от ф25 до ф110 за налягане PN 10 и 16 atm."

Вид на процедурата: Публично състезание

Срок за подаване на офертите: 

Описание Файл Дата
Решение и обявление изтегли 14.08.2018г.
Документация за участие изтегли 14.08.2018г.
Техническа спецификация изтегли 14.08.2018г.
Методика за определяне на комплексна оценка изтегли 14.08.2018г.
Приложения за попълване изтегли 14.08.2018г.

Печат   Е-мейл