Доставка на 2 броя нови колесни багера-товарачи

Пореден номер на процедурата:  118

Предмет на поръчката: Доставка на 2 броя нови колесни багера-товарачи

Вид на процедурата: Публично състезание

Срок за подаване на офертите: 06.11.2018 г.

Отваряне и оповестявене на ценови оферти

Описание Файл Дата
Решение  изтегли 16.10.2018г. 15:35
Обявление изтегли 16.10.2018г. 15:35
Документация за участие изтегли 16.10.2018г. 15:35
Техническа спецификация изтегли 16.10.2018г. 15:35
Методика за определяне на комплексна оценка изтегли 16.10.2018г. 15:35
Приложения за попълване изтегли 16.10.2018г. 15:35
Разяснения изтегли 01.11.2018г. 15:40
Протокол №1 изтегли 28.11.2018г. 14:35
Протокол №2 изтегли 28.11.2018г. 14:35
Протокол №3 изтегли 28.11.2018г. 14:35
Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка изтегли 28.11.2018г. 14:35
Договор изтегли 22.01.2019г. 15:25

Печат   Е-мейл