Доставка на PEHD тръби; полиетиленови фитинги за бързи механични връзки; полиетиленови фасонни части на челна заварка и фитинги електрозаваряеми за водпроводи за за пренос на питейна вода

Пореден номер на процедурата: 137

Предмет на поръчката: Доставка на PEHD тръби; полиетиленови фитинги за бързи механични връзки; полиетиленови фасонни части на челна заварка и фитинги електрозаваряеми за водпроводи за пренос на питейна вода;

Вид на процедурата: Публично състезание;

Краен срок за подаване: 21/04/2020 г 16:30 ч.

Отваряне и оповестявене на ценови оферти

Описание Файл Дата
 Решение изтегли 30.03.2020г. 13:50ч.
 Обявление изтегли 30.03.2020г. 13:54ч.
 Условие за участие изтегли 30.03.2020г. 13:56ч.
 Документация изтегли 30.03.2020г. 13:58ч.
 Техническа спецификация изтегли 30.03.2020г. 16:00ч.
 Техническа спецификация приложение 1 изтегли 30.03.2020г. 16:02ч
 Техническа спецификация приложение 2  изтегли 30.03.2020г. 16:04ч 
 Техническа спецификация приложение 3 изтегли 30.03.2020г. 16:06ч 
 Техническа спецификация приложение 4 изтегли 30.03.2020г. 16:07ч 
 Техническа спецификация приложение 5 изтегли 30.03.2020г. 16:08ч 
 Техническа спецификация приложение 6 изтегли 30.03.2020г. 16:10ч 
 Методика изтегли 30.03.2020г. 16:12ч 
 Образец 2 изтегли 30.03.2020г. 16:14ч 
 Образец 3 изтегли
30.03.2020г. 16:15ч 
 Образец 4 изтегли 30.03.2020г. 16:16ч 
 Образец 5 изтегли 30.03.2020г. 16:18ч 
 Образец 6 изтегли 30.03.2020г. 16:20ч 
 Образец 7 изтегли 30.03.2020г. 16:21ч 
 Образец 8 изтегли 30.03.2020г. 16:22ч 
 Образец 9 изтегли 30.03.2020г. 16:24ч 
 Образец декларация по ЗОП изтегли 30.03.2020г. 16:26ч 
 Приложение 1-6 ценово предложение изтегли 30.03.2020г. 16:27ч. 
 Приложение 1-6 техническо предложение изтегли 30.03.2020г. 16:28ч. 
 еЕЕДОП изтегли 30.03.2020г. 16:29ч.
Решение и обявление за изменение изтегли 06.04.2020г. 15:29ч.
Решение и обявление за изменение на срок изтегли 21.04.2020г. 13:30ч.
 Протокол 1 изтегли 15.06.2020г. 14:10ч.
 Протокол 2 изтегли 15.06.2020г. 14:12ч.
 Протокол 3 изтегли 15.06.2020г. 14:15ч.
 Протокол 4 изтегли 15.06.2020г. 14:18ч.
 Решение за класиране на участниците  изтегли 15.06.2020г. 14:21ч.
 Договор изтегли 15.07.2020г. 14:24ч.

Печат   Е-мейл