Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС

Пореден номер на процедурата:  136

Предмет на поръчката: Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС.

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява по ЗОП;

Краен срок за подаване: 09.04.2020г. 16:30 часа

Описание Файл Дата
 Решение изтегли 30.03.2020г. 14:38ч.
 Обява изтегли
30.03.2020г. 14:39ч.
 Документация изтегли 30.03.2020г. 14:40ч.
 Образец 1 изтегли 30.03.2020г. 14:42ч.
 Образец 2 изтегли  30.03.2020г. 14:44ч. 
 Образец 3 изтегли 30.03.2020г. 14:45ч. 
 Образец 4 изтегли 30.03.2020г. 14:46ч.
 Образец 5 изтегли 30.03.2020г. 14:47ч.
 Образец 6 изтегли 30.03.2020г. 14:49ч.
 Образец 7 изтегли 30.03.2020г. 14:50ч.
 Образец 10 изтегли 30.03.2020г. 14:51ч.
 Решение за удължаване срока за подаване на оферти изтегли 10.04.2020г. 11:30ч.
 Протокол изтегли 28.08.2020г. 11:12ч.
 Договор изтегли 02.10.2020 13:45ч..

Печат   Е-мейл