Доставка на 2 броя нови комбинирани колесни багера-товарачи

Пореден номер на процедурата:  135

Предмет на поръчката: Доставка на 2 броя нови комбинирани колесни багера-товарачи

Вид на процедурата: Публично състезание

Срок за подаване на офертите: 20 дни – 15 април 2020г. 16:30 часа

Отваряне и оповестявене на ценови оферти

 

Описание Файл Дата
 Решение  изтегли  26.03.2020г. 14:37ч. 
Обявление изтегли 26.03.2020г. 14:39ч. 
Документация изтегли 26.03.2020г. 14:41ч. 
Условия за участие изтегли 26.03.2020г. 14:42ч. 
Проект за договор изтегли 26.03.2020г. 14:43ч. 
Техническа спецификация изтегли 26.03.2020г. 14:46ч. 
Методика изтегли 26.03.2020г. 14:47ч.
еЕЕДОП изтегли 26.03.2020г. 14:49ч.
Приложение 2 изтегли 26.03.2020г. 14:51ч.
Приложение 3 изтегли 26.03.2020г. 14:53ч.
Приложение 4 изтегли 26.03.2020г. 14:55ч.
Приложение 5 изтегли 26.03.2020г. 14:57ч.
Приложение 6 изтегли 26.03.2020г. 14:58ч.
Приложение 7 изтегли 26.03.2020г. 15:01ч.
Приложение 8 изтегли 26.03.2020г. 15:02ч.
Приложение 9 изтегли 26.03.2020г. 15:03ч.
 Протокол 1  изтегли 13.05.2020г. 14:38ч.
Решение за класиране  изтегли  09.06.2020г. 11:50ч.
Протокол 2 изтегли 09.06.2020г. 11:52ч.
Протокол 3 изтегли 09.06.2020г. 11:54ч.
Протокол 4 изтегли 09.06.2020г. 11:56ч.
Договор изтегли 15.07.2020г. 15:48ч.

Печат   Е-мейл