Доставка на горива

Пореден номер на процедурата:  134

Предмет на поръчката: Доставка на горива:бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС на Дружеството

Вид на процедурата: Процедура на договаряне без предварителна покана за участие, чл.138(1) на основанието по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП;

 

Описание Файл Дата
 Решение за откриване на процедура  изтегли  06.02.2020г. 14:29 ч.
Борсов договор по позиции 1,2,3,4,6,7,8,9,13,15,16,17,18 изтегли 13.03.2020г. 13:29 ч.
Борсов договор по позиции 10,11,12,14 изтегли 13.03.2020г. 13:31 ч.
Борсов договор по позиция 5 изтегли 13.03.2020г. 13:33 ч.
Поръчка-спецификация изтегли 13.03.2020г. 13:36 ч.
     

Печат   Е-мейл