Доставка на смазочни материали

Пореден номер на процедурата:  133

Предмет на поръчката: Доставка на смазочни материали.

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на прогнозна стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП;

Краен срок за подаване на оферти: 17.01.2020г. 16:30 часа

Описание Файл Дата
 Решение за откриване на процедура  изтегли  07.01.2020г. 15:20 ч.
 Обява изтегли 07.01.2020г. 15:22 ч.
 Документация изтегли   07.01.2020г. 15:24 ч.  
Образец 1 изтегли  07.01.2020г. 15:26 ч..
Образец 2 изтегли 07.01.2020г. 15:28 ч.
Образец 3 изтегли  07.01.2020г. 15:30 ч.
Образец 4 изтегли 07.01.2020г. 15:33 ч.
Образец 5 изтегли 07.01.2020г. 15:36 ч.
Образец 6 изтегли 07.01.2020г. 15:38 ч.
Образец 7 изтегли 07.01.2020г. 15:40 ч.
Протокол изтегли 27.02.2020г. 12:00 ч.
Протокол Таблици изтегли 27.02.2020г. 12:05 ч.
Договор изтегли 09.03.2020г. 14:35 ч.

Печат   Е-мейл