Доставка на горива: бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС на Дружеството.

Пореден номер на процедурата:  120

Предмет на поръчката: Доставка на горива: бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС на Дружеството

Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие.

 

Описание Файл Дата
Обявление изтегли 14.02.2019г. 10:45 ч.
Информация за сключени договори изтегли 19.04.2019г. 15:45 ч.
Борсов договор Лукоил България ЕООД изтегли 19.04.2019г. 15:47 ч.
Борсов договор Петрол АД изтегли 19.04.2019г. 15:49 ч.
Борсов договор Сакса ООД изтегли 19.04.2019г. 15:51 ч.
Обявление приключване договори 2019г. изтегли 27.04.2020г. 13:15 ч.

Печат   Е-мейл