Доставка на едностъпални хоризонтални, многостъпални хоризонтални, многостъпални вертикални и потопяеми помпени агрегати

Пореден номер на процедурата:  121

Предмет на поръчката: Доставка на едностъпални хоризонтални, многостъпални хоризонтални, многостъпални вертикални и потопяеми помпени агрегати

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява.

Описание Файл Дата
Обявление изтегли 14.02.2019г. 14:56 ч.
Решение изтегли 14.02.2019г. 15:00 ч.
Документация за участие изтегли 14.02.2019г. 15:01 ч.
Методика за определяне на комплексна оценка изтегли 14.02.2019г. 15:02 ч.
Приложения за попълване изтегли 14.02.2019г. 15:05 ч.
Протокол изтегли 25.04.2019г. 11:01 ч.
Протокол-таблици изтегли 25.04.2019г. 11:04 ч.
Договор по позиция 1 изтегли 23.05.2019г. 14:08 ч.
Договор по позиция 2 изтегли 23.05.2019г. 14:12 ч.
Договор по позиция 3 изтегли 30.05.2019г. 14:32 ч.
Договор по позиция 4 изтегли 30.05.2019г. 14:36 ч.

Печат   Е-мейл