Почистване на утайки от ПСОВ

Пореден номер на процедурата:  122

Предмет на поръчката: Почистване на утайки от ПСОВ

Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана.

Краен срок за подаване: 05.03.2019г. 16:30 часа

Описание Файл Дата
Решение изтегли 22.02.2019г. 15:00 ч.
Документация за участие изтегли 22.02.2019г. 15:01 ч.
Приложения за попълване изтегли 22.02.2019г. 15:05 ч.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) изтегли 22.02.2019г. 15:05 ч. 
Доклад изтегли 12.03.2019г. 15:45 ч. 
Решение за избор на изпълнител изтегли 12.03.2019г. 15:46 ч. 
Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга изтегли 19.04.2019г. 12:58 ч.

Печат   Е-мейл