Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС.

Пореден номер на процедурата:  128

Предмет на поръчката: Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС.

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на прогнозна стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП;

Краен срок за подаване: 18.03.2019г. 16:30 часа

Описание Файл Дата
 Решение изтегли 27.02.2019г. 15:50 ч.
 Обява изтегли 27.02.2019г. 15:51 ч.
 Документация  изтегли 27.02.2019г. 15:53 ч. 
 Декларации за попълване  изтегли 27.02.2019г. 15:53 ч. 
Решение за удължаване на срока за подаване на оферти – до 18.03.2019г. 16:30 часа изтегли 12.03.2019г. 15:47 ч. 
Протокол изтегли 11.04.2019г. 08:05 ч.
 Договор  Договор 18.04.2019г. 11:45 ч. 

Печат   Е-мейл