Доставка на PEHD тръби; полиетиленови фитинги за бързи механични връзки;

Пореден номер на процедурата:  124

Предмет на поръчката: Доставка на PEHD тръби; полиетиленови фитинги за бързи механични връзки; полиетиленови фасонни части на челна заварка и фитинги електрозаваряеми за водпроводи за за пренос на питейна вода;

Вид на процедурата: Публично състезание;

Краен срок за подаване: 22/03/2019 г 16:30 ч.

Описание Файл Дата
 Решение изтегли 28.02.2019г. 11:50 ч.
 Обява изтегли 28.02.2019г. 11:51 ч.
 Документация изтегли 28.02.2019г. 11:53 ч. 
 Декларации за попълване изтегли 28.02.2019г. 11:53 ч. 
 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) изтегли 28.02.2019г. 11:55 ч. 
Разяснение по изисквания в документацията за участие на отправено писмено искане изтегли 13.03.2019г. 15:45 ч
 Отваряне на ценово предложение изтегли 10.04.2019г. 15:56 ч
Доклад изтегли 19.04.2019г. 12:43ч.
Протоколи изтегли 19.04.2019г. 12:45ч.
Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка изтегли 19.04.2019г. 12:47ч
Договор изтегли 31.05.2019г. 11:10ч

Печат   Е-мейл