Доставка на ВиК арматури и аварийни скоби

Пореден номер на процедурата:  126

Предмет на поръчката: Доставка на ВиК арматури и аварийни скоби;

Вид на процедурата: Публично състезание;

Краен срок за подаване: 22/03/2019 г 16:30 ч.

Описание Файл Дата
 Решение изтегли 28.02.2019г. 12:50 ч.
 Обява изтегли 28.02.2019г. 12:51 ч.
 Документация изтегли 28.02.2019г. 12:53 ч. 
 Декларации за попълване изтегли 28.02.2019г. 12:53 ч. 
 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) изтегли 28.02.2019г. 12:55 ч. 
 Съобщение за отваряне на ценови предложения - 20.06.2019г. изтегли 17.06.2019г. 15:15 ч. 
Протокол 1 изтегли 14.08.2019г. 10:30 ч. 
Протокол 2 изтегли 14.08.2019г. 10:31 ч.
Протокол 3 изтегли 14.08.2019г. 10:32 ч.
Протокол 4 изтегли 14.08.2019г. 10:33 ч.
Доклад изтегли 14.08.2019г. 10:34 ч.
Решение за класиране и обявяване на изпълнител на обществена поръчка изтегли 14.08.2019г. 10:35 ч.
Договор по позиция 1 изтегли 13.09.2019г. 12:30 ч.
Договор по позиция 2 изтегли 13.09.2019г. 12:33 ч.
Договор по позиция 3 изтегли 13.09.2019г. 12:35 ч.

Печат   Е-мейл