Доставка на жиба, фланшови съединения и други от сив и сферографитен чугун и от стомана

Пореден номер на процедурата:  125

Предмет на поръчката: Доставка на жиба, фланшови съединения и други от сив  и сферографитен чугун и от стомана;

Вид на процедурата: Публично състезание;

Краен срок за подаване: 22/03/2019 г

Описание Файл Дата
 Решение изтегли 28.02.2019г. 11:50 ч.
 Обява изтегли 28.02.2019г. 11:51 ч.
 Документация изтегли 28.02.2019г. 11:53 ч. 
 Декларации за попълване изтегли 28.02.2019г. 11:53 ч. 
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) изтегли 28.02.2019г. 11:55 ч. 
Съобщение за отваряне на ценови предложения - 20.06.2019г. изтегли 17.06.2019г. 15:23 ч.
Доклад изтегли

07.08.2019г. 13:26 ч.

Потокол 1 изтегли 07.08.2019г. 13:28 ч.
Потокол 2 изтегли 07.08.2019г. 13:29 ч.
Потокол 3 изтегли 07.08.2019г. 13:30 ч.
Решение за класиране и обявяване на изпълнител изтегли 07.08.2019г. 13:31 ч.
Договор позиция 1 изтегли 13.09.2019г. 14:32 ч.
Договор позиция 2 изтегли 13.09.2019г. 14:35 ч.

Печат   Е-мейл