Реализация на договор с гарантиран резултат (ЕСКО Договор) за въвеждане на енергоефективни мерки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация"ЕООД София.

Пореден номер на процедурата:  130

Предмет на поръчката: Реализация на договор с гарантиран резултат (ЕСКО Договор)

за въвеждане на енергоефективни мерки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация"ЕООД София.

Вид на процедурата: Открита процедура

Краен срок за подаване: 02.10.2019г. 16:30 часа 

Отваряне и оповестявене на ценови оферти

Описание Файл Дата
Решение за откриване на процедура  изтегли  04.09.2019г. 10:10 ч.
 Документация изтегли 04.09.2019г. 10:11 ч.
 Обява  изтегли 04.09.2019г. 10:13 ч.
 Образец Ценово предложение изтегли 04.09.2019г. 10:15 ч.
 Образец Предложение за изпълнение на поръчката изтегли 04.09.2019г. 10:17 ч.
 Проект на договор изтегли 04.09.2019г. 10:19 ч.
 Погасителен план изтегли  04.09.2019г. 10:22 ч.
 ESPD изтегли 04.09.2019г. 10:25 ч.
 Доклад ПСОВ Самоков изтегли 04.09.2019г. 10:28 ч.
 Доклад ПС Правец изтегли 04.09.2019г. 10:30 ч.
 Доклад ПС Шияковци изтегли 04.09.2019г. 10:31 ч.
 Техническа спецификация изтегли 04.09.2019г. 10:33 ч.
 Методика за оценка на офертите изтегли 04.09.2019г. 10:35 ч.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация изтегли 18.09.2019г. 11:32 ч.
Решение за избор на изпълнител  изтегли 25.11.2019г. 15:00 ч. 
Доклад изтегли 25.11.2019г. 15:03 ч. 
Протокол №1 изтегли 25.11.2019г. 15:06 ч. 
Протокол №2 изтегли 25.11.2019г. 15:09 ч. 
Протокол №3 изтегли 25.11.2019г. 15:13 ч. 
Решение за прекратяване на процедура изтегли 30.12.2019г. 13:56 ч.

Печат   Е-мейл