Доставка на водомери

Пореден номер на процедурата:  131

Предмет на поръчката: Доставка на водомери за питейна вода и радиомодули за дистанционно отчитане на водомери.

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на прогнозна стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП;

Краен срок за подаване на оферти: 25.10.2019г. 16:30 часа

Описание Файл Дата
 Решение за откриване на процедура  изтегли  15.10.2019г. 13:27 ч.
 Обява изтегли 15.10.2019г. 13:30 ч.
 Образци за попълване изтегли 15.10.2019г. 13:32 ч.
 Документация изтегли  15.10.2019г. 13:34 ч.. 
 Договор проект изтегли  15.10.2019г. 13:37 ч.
 Решение изтегли   28.11.2019г. 15:15 ч.
 Протокол изтегли  28.11.2019г. 15:17 ч.
 Договор изтегли  19.12.2019г. 15:43 ч.

Печат   Е-мейл